LUŽNICE: Planá nad Lužnicí - Sezimovo Ústí

Kód lokality: 44029

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 5 5 9 2 5
Počet druhů 156 492 426 956 237 453
kachnička mandarinská 1 1 0 0 0 0