ČERNOVICKÝ POTOK: Klenovice - ústí do Lužnice v Soběslavi

Kód lokality: 44098

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 4 1 1 1 2
Počet druhů 111 131 83 78 11 83