BĚLÁ: Polní Dvůr, most - soutok s Hejlovkou

Kód lokality: 44100

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 4 3 1 2
Počet druhů 0 121 120 54 91 77
konipas horský 0 0 1 0 0 0
lednáček říční 0 6 4 1 0 2