NEŽÁRKA: v Jarošově n.N.

Kód lokality: 44108

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 1 2 1 1 1
Počet druhů 17 40 6 28 19 22
lednáček říční 0 0 0 28 0 6