rybníky kolem Opočna

Kód lokality: 52081

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 5 4 8 5 6
Počet druhů 139 350 127 129 283 206
morčák malý 0 0 7 0 0 1
racek bělohlavý 0 230 5 0 2 47
zrzohlávka rudozobá 0 0 0 1 0 0