mokřina u obce Rzy (záp. od Chocně)

Kód lokality: 52116

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 4 4 7 5
Počet druhů 33 16 104 28 45
bekasina otavní 0 0 0 2 1
labuť velká 30 5 55 2 23
orel mořský 0 0 0 2 1