rybníky u Trusnova (Lodrant, Franclinský, Sejval)

Kód lokality: 52118

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 0 1
Počet druhů 0 24 0 8
orel mořský 0 2 0 1