rybníky Šmatlán, Smilek, Mordýř, Ředický, Hluboký

Kód lokality: 52123

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 0 7 4 1 4
Počet druhů 253 0 66 7 1 65
husa velká 131 0 1 0 0 26
husice nilská 0 0 2 2 0 1
orel mořský 0 0 4 2 0 1