pískovna Oplatil (Stéblová - Staré Ždánice)

Kód lokality: 53007

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 15 17 14 14 18 16
Počet druhů 1052 2160 2139 548 1472 1474
hohol severní 31 16 0 0 9 11
husa tundrová 0 0 155 0 100 51
husa velká 50 80 130 160 388 162
husice nilská 0 0 58 0 2 12
kopřivka obecná 1 20 16 0 0 7
kormorán velký 155 208 145 3 275 157
labuť velká 11 18 66 3 0 20
lyska černá 355 1080 680 95 170 476
morčák malý 1 4 0 2 0 1
polák chocholačka 105 75 68 45 21 63
polák kaholka 0 0 0 2 0 0
polák velký 95 220 248 43 77 137
potápka roháč 4 7 2 3 0 3
potáplice malá 1 0 0 0 0 0
potáplice severní 0 0 0 2 0 0
racek bělohlavý 2 8 0 0 139 30