pískovna Štít (Pamětník)

Kód lokality: 53024

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 9 6 7
Počet druhů 198 390 306 298
husice nilská 0 2 1 1
kormorán velký 28 144 1 58
morčák velký 5 42 53 33
volavka bílá 0 80 0 27
zrzohlávka rudozobá 3 0 0 1