LABE: Klášterská Lhota - Malé Labe

Kód lokality: 54006

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 3 4 3 4 3
Počet druhů 9 10 15 11 312 71
skorec vodní 4 4 5 7 10 6