LABE: Srnojedy, jez - Přelouč, most

Kód lokality: 54018

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 14 13 13 13 13
Počet druhů 256 465 146 531 250 330
bekasina otavní 0 0 0 0 3 1
čírka obecná 3 31 0 0 2 7
husice nilská 0 0 2 0 0 0
jeřáb popelavý 0 0 3 0 0 1
kachnička mandarinská 1 0 0 0 0 0
konipas horský 0 0 0 1 0 0
turpan hnědý 0 1 0 0 0 0
vodouš kropenatý 0 1 3 1 1 1