LABE: Přelouč (silniční most) - Chvaletice (žel.zast.)

Kód lokality: 54019

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 9 7 6 13 8
Počet druhů 1298 2016 439 528 989 1054
kachna divoká 1280 1930 389 511 718 966
kachnička mandarinská 0 0 1 0 0 0
pižmovka velká 0 0 0 0 1 0
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 0 0 1 173 35