LABE: Chvaletice (žel.zast.) - Týnec nad Labem (siln. most)

Kód lokality: 54020

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 6 6 7 8 6
Počet druhů 64 247 143 467 329 250
husa velká 0 104 27 250 41 84
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 6 0 10 70 163 50