JIZERA: Bystrá (silniční most v Loukově) - Semily (silniční most)

Kód lokality: 54028

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 4 2 3
Počet druhů 64 31 41 45
skorec vodní 14 17 23 18