JIZERA: Turnov - Březina

Kód lokality: 54032

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 8 8 9 11 8
Počet druhů 139 492 211 337 409 318
husice nilská 0 0 4 8 0 2
konipas horský 0 0 0 0 1 0
lednáček říční 1 9 2 3 1 3
morčák velký 8 23 11 13 50 21