ORLICE: soutok Tiché a Divoké Orlice - Třebechovice

Kód lokality: 54060

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 6 4
Počet druhů 0 372 519 297
slípka zelenonohá 0 0 5 2