ÚPA: Slatina - Ratibořice

Kód lokality: 54086

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní památka a přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 1
Počet druhů 0 3 2