METUJE: Dolsko - Šestajovice

Kód lokality: 54091

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 5 6 7 4 6
Počet druhů 270 49 70 58 26 95
volavka bílá 1 1 30 1 0 7