CIDLINA: Chlumec n.Cid. (železniční most) - Zbraň (lávka)

Kód lokality: 54143

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 6 8 8 7
Počet druhů 167 181 206 311 216
hvízdák euroasijský 0 0 0 38 10
jeřáb popelavý 2 0 3 0 1
volavka bílá 13 14 5 5 9