vodní dílo Nové Mlýny I (horní a prostřední zdrž)

Kód lokality: 61005

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 5 (20 000 a více jedinců)
  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 21 26 26 27 29 26
Počet druhů 9551 36716 27811 41222 38259 30712
berneška bělolící 0 3 1 2 1 1
berneška rudokrká 0 15 1 1 0 3
čírka obecná 0 7 3 4 72 17
hohol severní 162 80 200 220 124 157
husa běločelá 1400 30000 20000 33000 21000 21080
husa velká 430 500 550 630 1480 718
husice liščí 0 0 0 0 1 0
kachna divoká 3320 2460 4930 4650 11050 5282
kopřivka obecná 1 57 47 64 122 58
kormorán velký 1500 450 10 700 300 592
labuť velká 38 16 0 11 72 27
lyska černá 750 1960 1360 700 985 1151
lžičák pestrý 0 0 0 0 3 1
morčák malý 30 26 4 37 65 32
morčák prostřední 0 0 0 2 0 0
morčák velký 175 92 59 63 146 107
orel mořský 11 7 24 10 21 15
ostralka štíhlá 2 0 2 3 5 2
polák chocholačka 1195 740 140 310 810 639
polák kaholka 0 0 0 0 2 0
polák velký 80 8 214 230 371 181
potápka malá 2 0 7 5 6 4
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 155 0 190 340 960 329
racek chechtavý 0 15 0 200 480 139
turpan hnědý 12 0 0 0 0 2
volavka bílá 240 200 10 13 42 101
volavka popelavá 42 8 4 7 45 21
zrzohlávka rudozobá 0 1 1 0 1 1