rybníky u Moravského Krumlova

Kód lokality: 62017

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 3
Počet druhů 0 248 124
labuť velká 0 63 32