Pohořelické rybníky (Starý, Vrkoč, Novoveský)

Kód lokality: 62051

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 7 15 9 14 11
Počet druhů 7600 3063 6162 236 1195 3651
berneška rudokrká 0 0 1 0 0 0
husa běločelá 0 0 5600 0 800 1280
husa tundrová 7000 0 0 0 0 1400
husa velká 17 0 0 15 90 24
husice nilská 0 0 1 0 2 1
kachna divoká 282 1862 270 18 2 487
lžičák pestrý 0 0 4 0 0 1
orel mořský 0 1 2 1 2 1
racek bělohlavý 121 11 167 0 57 71
racek chechtavý 61 1078 21 0 95 251
slípka zelenonohá 0 0 9 2 10 4
volavka bílá 26 0 4 106 20 31
volavka popelavá 23 30 51 66 51 44