Lednické rybníky (Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský, Nesyt)

Kód lokality: 62052

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Národní přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 15 19 18 11 22 17
Počet druhů 1726 5756 7294 1032 12120 5586
berneška bělolící 0 0 0 0 2 0
čírka obecná 0 565 8 0 63 127
hohol severní 8 0 0 0 46 11
husa běločelá 130 170 2690 40 6650 1936
husa tundrová 10 0 22 0 83 23
husa velká 142 561 649 80 281 159
husice liščí 0 3 1 0 0 1
hvízdák euroasijský 0 68 4 0 131 41
kachna divoká 1110 4100 3740 446 4472 2774
kopřivka obecná 87 30 54 0 31 40
labuť velká 14 26 42 36 30 30
lžičák pestrý 1 4 7 0 110 24
morčák malý 1 0 2 0 50 11
orel mořský 0 0 2 0 1 1
ostralka štíhlá 7 1 17 0 18 9
polák chocholačka 91 0 0 2 0 19
polák velký 8 150 4 340 0 100
volavka bílá 0 5 6 0 23 7
volavka popelavá 9 17 36 2 19 17
zrzohlávka rudozobá 0 1 0 0 1 0