Jarohněvický rybník

Kód lokality: 62054

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 2 5 6 3 5
Počet druhů 98 5 35 53 120 62
husa velká 39 0 0 6 102 29