PP Trkmanec Rybníčky

Kód lokality: 62080

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 7 8 5 5
Počet druhů 0 480 36 55 143
bekasina otavní 0 0 1 0 0
bukač velký 0 0 2 0 1
čírka obecná 0 120 23 30 43
husa velká 0 290 3 21 79
orel mořský 0 2 0 0 1