Ponětovický rybník

Kód lokality: 62081

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 4 4 4 2 4
Počet druhů 151 199 91 173 87 140
berneška velká 1 0 0 0 0 0
husa tundrová 0 0 0 102 0 20