Štěrkopískovna Tlumačov

Kód lokality: 63005

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 12 8 12 13 10
Počet druhů 678 790 33 377 252 426
lyska černá 0 165 6 73 145 78
morčák prostřední 0 1 0 0 0 0
morčák velký 0 100 4 42 4 30
orel mořský 0 3 0 0 0 1
potápka roháč 0 1 2 9 1 3
turpan hnědý 0 1 0 0 0 0
volavka bílá 1 0 0 22 1 5