Štěrkopískovna Ostrožská Nová Ves

Kód lokality: 63010

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 24 22 15 26 17 21
Počet druhů 7380 2289 5621 2724 15316 6666
berneška velká 0 0 0 0 1 0
bukač velký 0 0 0 1 0 0
čírka obecná 0 0 0 4 15 4
hohol severní 15 29 6 0 3 11
husa běločelá 645 272 0 1 8270 1838
husa velká 184 224 46 1 282 147
hvízdák euroasijský 25 0 0 5 8 8
kachna divoká 5110 840 4105 1911 6152 3624
kachnička mandarinská 0 0 1 0 0 0
kopřivka obecná 12 1 0 3 0 3
kormorán velký 108 6 157 294 1 113
lyska černá 880 618 269 336 531 527
morčák malý 9 7 6 1 2 5
morčák velký 84 148 30 72 3 67
orel mořský 0 0 3 0 4 1
ostralka štíhlá 1 0 0 2 2 1
polák chocholačka 68 16 34 14 6 28
polák kaholka 5 1 0 0 0 1
polák velký 98 69 0 12 0 36
potápka roháč 16 8 24 4 0 10
potápka rudokrká 3 0 0 0 0 1
potápka žlutorohá 1 0 0 1 0 0
potáplice severní 1 2 0 2 0 1
turpan hnědý 6 3 0 0 0 2
volavka bílá 33 6 0 25 0 13
zrzohlávka rudozobá 0 0 0 1 0 0