Štěrkopískovna Mystřín

Kód lokality: 63025

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 3 8 9 8 7
Počet druhů 811 2424 1131 1629 1328 1465
husa běločelá 0 0 0 550 0 110
husa velká 0 0 7 194 0 40
husice nilská 0 0 0 1 10 2
kachna divoká 800 2400 1100 780 1100 1236
labuť velká 4 23 0 12 144 37
ostralka štíhlá 0 0 1 0 0 0
polák velký 0 0 0 67 0 13
slípka zelenonohá 0 0 0 0 7 1