MORAVA: Strž,elektrárna - Kroměříž

Kód lokality: 64002

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 8 6 5
Počet druhů 0 65 45 37
kachnička mandarinská 0 8 10 6
morčák malý 0 0 9 3