MORAVA: Kvasice - Otrokovice

Kód lokality: 64005

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 13 7 13 11 10
Počet druhů 171 821 263 217 471 389
hohol severní 0 0 0 0 32 6
husice nilská 0 0 0 0 2 0
hvízdák euroasijský 0 16 15 4 1 7
morčák prostřední 0 1 0 0 0 0
morčák velký 18 60 64 12 98 50
polák chocholačka 2 4 0 2 60 14
polák kaholka 0 2 0 1 0 1
potápka rudokrká 0 0 0 1 0 0