MORAVA: Napajedla - Jarošov

Kód lokality: 64007

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 16 5 14 12 11
Počet druhů 1336 858 1513 473 1043 1045
čírka obecná 17 24 13 77 12 29