MORAVA: Jarošov - Kostelany

Kód lokality: 64008

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 7 9 10 6 8
Počet druhů 532 504 632 443 933 609
konipas horský 0 0 0 1 0 0
morčák velký 13 20 13 24 54 25
orel mořský 2 0 0 0 0 0
ostralka štíhlá 0 0 0 0 1 0
pižmovka velká 0 0 0 1 0 0
potápka malá 3 4 11 1 0 4
volavka bílá 0 0 33 0 0 7