MORAVA: Kostelany - Nedakonice

Kód lokality: 64009

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 4 7 6 10 7
Počet druhů 343 199 468 318 1005 467
berneška bělolící 0 0 1 0 0 0
husice nilská 2 0 7 0 3 2