MORAVA: Veselí nad Moravou,most - Strážnice

Kód lokality: 64011

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 10 11 14 14 12
Počet druhů 261 494 412 419 366 390
čírka obecná 0 14 3 27 14 12
konipas horský 0 0 0 1 1 0
morčák malý 0 0 0 1 0 0
orel mořský 0 1 0 0 3 1
vodouš kropenatý 1 0 0 1 1 1