MORAVA: Lanžhot - soutok s Dyjí

Kód lokality: 64017

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 5 9 7 7 7
Počet druhů 338 328 313 148 133 252
kormorán velký 48 240 89 130 104 122
orel mořský 1 8 3 4 1 3