SVRATKA: Brno,Vídeňská ulice, most - soutok se Svitavou

Kód lokality: 64021

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 14 11 8
Počet druhů 0 414 243 219
kachnička mandarinská 0 4 1 2
konipas horský 0 1 1 1
pižmovka velká 0 1 1 1
racek chechtavý 0 190 102 97
slípka zelenonohá 0 6 3 3