SVRATKA: Vranovice,most - vodní dílo Nové Mlýny

Kód lokality: 64028

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 8 9 12 14 10
Počet druhů 212 635 316 308 309 356
morčák malý 0 0 4 0 0 1
orel mořský 1 0 2 1 1 1
potápka malá 0 3 1 2 14 4