DYJE: Znojemská přehrada - jez Krhovice

Kód lokality: 64072

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 7 12 12 14 11
Počet druhů 423 567 697 653 937 655
konipas bílý 0 1 0 0 0 0
konipas horský 0 0 1 1 1 1
kopřivka obecná 0 0 4 7 37 10
labuť velká 100 137 146 112 106 120
lednáček říční 1 2 2 8 5 4
potápka malá 8 6 23 7 26 14
slípka zelenonohá 4 4 5 3 8 5
volavka bílá 2 3 3 10 2 4