DYJE: most Hrádek, Jaroslavice - most Hevlín

Kód lokality: 64074

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 7 11 10 11 9
Počet druhů 178 72 121 331 520 244
kopřivka obecná 10 4 0 12 2 6
labuť velká 40 15 35 13 4 21
lednáček říční 1 5 2 0 0 2
morčák malý 0 0 2 0 0 0
potápka malá 0 1 15 2 1 4
vodouš kropenatý 0 1 1 0 0 0