DYJE: most Hevlín - Trávní dvůr

Kód lokality: 64075

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 4 8 8 7 7
Počet druhů 25 63 47 36 25 39
konipas horský 0 0 0 0 1 0
orel mořský 1 0 2 0 2 1
potápka malá 4 17 9 5 4 8
slípka zelenonohá 0 4 15 2 2 5