DYJE: Lednice - Janohrad

Kód lokality: 64077

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 9 7 3 5
Počet druhů 0 109 632 71 203
husa velká 0 0 600 0 150