DYJE: v Břeclavi

Kód lokality: 64079

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 13 2 5
Počet druhů 0 466 2 156
orel mořský 0 2 0 1
potápka malá 0 8 0 3