OSLAVA: Mohelno (Skřipský mlýn) - Oslavany

Kód lokality: 64093

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní rezervace

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 8 4 9 8 6
Počet druhů 0 236 188 74 41 108
konipas horský 0 0 0 0 1 0
kormorán velký 0 120 170 4 4 60