ODLEHČOVACÍ KANÁL NOVÁ MORAVA: Uherský Ostroh - Petrov

Kód lokality: 64128

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 3 3 7 4
Počet druhů 18 92 34 36 45
konipas bílý 0 0 0 5 1
vodouš kropenatý 0 0 0 1 0
volavka bílá 11 0 0 0 3