KYJOVKA(=STUPAVA): silnice Dubňany-Mistřín - Jarohněvický rybník

Kód lokality: 64130

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 1 2 4 4 5 3
Počet druhů 85 301 165 254 259 213