DYJE v NP Podyjí: Vranovská přehrada - Hardegg

Kód lokality: 64157

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Národní park

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 10 10 14 11 11
Počet druhů 210 271 1149 380 722 546
hvízdák euroasijský 5 16 0 9 0 6
kachnička karolínská 0 0 0 1 0 0
konipas horský 0 0 0 1 2 1
lžičák pestrý 0 0 0 5 0 1
orel mořský 1 1 0 2 4 2
ostralka štíhlá 0 0 1 0 0 0
polák kaholka 1 0 0 0 0 0
potápka malá 2 3 7 7 10 6