SÁZAVA: Zámek u Žď. n. Sáz.- Hamry n.Sáz.

Kód lokality: 64177

Status ochrany:

  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 4 2 7 8 6
Počet druhů 456 459 493 465 417 458
husice nilská 2 0 0 0 0 0
kachnička karolínská 0 1 0 0 0 0
konipas horský 1 0 0 0 1 0
lednáček říční 3 2 1 3 5 3
ostralka štíhlá 0 0 0 1 0 0