Žermanická (v.n.)

Kód lokality: 71004

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 2 0 10 5
Počet druhů 1006 451 0 577 509
kachnička mandarinská 0 0 0 2 1
morčák velký 9 0 0 50 15
racek bouřní 0 0 0 91 23